Diensten

1- Wat doen we allemaal?

Eigen producties – Wisselstukken – Herstellingen – Aanpassingen – …

• Eigen producties:

o 3D ontwerp en tekenen
o Standaard kits op basis van 3D print, frees- en draaitechniek
o Maatwerk op basis van 3D print, frees- en draaitechniek

• Nazicht en herstellingen van rollend materiaal zoals:

o Schaal N en groter, kleinere schalen enkel na bestek
o Kuisen
o Koolborstels vervangen
o Groot nazicht motor
o Koppelingen
o Verlichting

• Leveren van centrales, decoders, etc en wisselstukken

• Inbouwen van elektronica, decoders, verlichten etc

• Ombouwen van locs

o analoog / digitaal
o AC / DC
o Herspuiten van chassis dmv airbrush etc
• Waarde schatten van stukken of verzamelingen
• Overname van HO en N modeltrein materiaal

2- Leveren van centrales, decoders, etc en wisselstukken

Hoe informatie vragen en een bestelling plaatsen?
Er zijn grosso modo 3 manieren

1. Je weet wat er defect of nodig is.

o Je bezorgt me het merk, modelnummer en de partnummers die je moet hebben.

2. Je hebt geen serviceblad van het materiaal maar je weet wel wat er defect is.

o Dan bezorg je me een paar foto’s, het merk en model.

3. Je weet niet echt waar beginnen.

o We maken een afspraak, je brengt het materiaal mee en ik kan een bestek maken vanwaar we verder gaan.
Eens je het bestek hebt ontvangen per e-mail kan je dan de bestelling plaatsen.
Naar gelang de omvang van de bestelling kan het zijn dat een voorschot wordt gevraagd.
Voor herstellingen is dit nooit het geval.

3- Herstellingen

Bestek maken en dan verder
Zowel voor herstellingen als aanpassingen is normaal eerst een bestek nodig.
Een bestek kan pas gemaakt worden als we het materiaal hebben kunnen bekijken en al de documentatie beschikbaar is.
Indien niet mogelijk wordt er op tijd en materiaal basis gewerkt en ken je op voorhand de juiste kosten niet!

3- Réparations

Faire un devis avant de continuer
Pour réparations et modifications en fait un devis avant de commencer.
Un devis peut être fait qu’apprêt en a pu inspecter le matériel et toute la documentation est disponible.
Si pas possible en travail sur base de temps et matériel et tu ne connais pas le prix exacte en avance.

4- Aanpassingen

Een bestek maken en dan verder
Zowel voor herstellingen als aanpassingen is normaal eerst een bestek nodig.
Een bestek kan pas gemaakt worden als we het materiaal hebben kunnen bekijken en al de documentatie beschikbaar is.
Indien niet mogelijk wordt er op tijd en materiaal basis gewerkt en ken je op voorhand de juiste kosten niet!
Bijkomend wordt voor een aanpassing een (klein) document opgesteld waarin wordt beschreven wat er juist moet gedaan worden en wat het gewenste resultaat moet zijn.
Dit document geldt als resultaatsverbintenis.

4- Modifications

Faire un devis avant de continuer
Pour réparations et modifications en fait un devis avant de commencer.
Un devis peut être fait qu’apprêt en a pu inspecter le matériel et toute la documentation est disponible.
Si pas possible en travail sur base de temps et matériel et tu ne connais pas le prix exacte en avance.
En plus pour les modifications un (petit) document est rédigé dans lequel en décrit c’est qu’il doit être fait et quel est le résultat demande.
Ce document compte come garantie de résultat.

5- Afhalen en binnenbrengen

Hoe kan ik spullen afhalen of binnenbrengen?
Er zijn 3 manieren om materiaal persoonlijk binnen te brengen en af te halen:

1. Tijdens de gewone werkuren

o Kiwanis Europe, Leiekaai 25B, 9000 Gent
o aan de receptie van Kiwanis
o tav Jan Boen

2. Tijdens de clubavond van Het Locje op vrijdag van 2030 tot 2200.

o In het clublokaal, zie hetlocje.org

3. Op afspraak

o Bij mij thuis in Ternat

In de 3 gevallen best een afspraak maken per e-mail jan.boen@scaletrainworks.eu
Natuurlijk kunnen we ook per post/Kiala of andere werken

5- Chercher et déposer

Comment je peux chercher ou déposer du matériel ?
Il existe 3 façons de déposer ou chercher du matériel :
Pendant les heures normales de travail
Kiwanis Europe, Leiekaai 25B, 9000 Gent
À la réception
attn Jan Boen
Pendant la soirée du club de Het Locje
Vendredi de 2030 à 2200.
Au local de club, voire hetlocje.org
Après rendez-vous
À mon domicile à Ternat

Dans les 3 cas if faut prendre rendez-vous par courriel jan.boen@scaletrainworks.eu
Nous pouvons bien entendu travailler par la poste/Kiala ou autres.

6- Kosten

Uurloon – verzendingskosten

Opgepast werkuren kosten geld!
Uurloon 60,- Euro per uur (incl BTW).
Minimale uurloon kost 30,- Euro
Er wordt per schijf van 15 minuten gerekend.
Verzendingskosten zijn in alle gevallen voor de klant.

6- Coûts

Main d’œuvre – frais de transport
Attention la main d’œuvre coût de l’argent!
Tarif horaire : 60,- Euro (incl TVA)
Tarif minimal: 30,- Euro
En compte par tranche de 15 minutes.
En tous cas les frais de transport sont pour le client.

7- Betalingen

Welke betalingswijzen zijn er?
Bij voorkeur wordt er per bankoverschrijving betaald.

• Betalingsdetails krijg je per e-mail samen met de factuur.

Cash kan enkel bij afhaling.
In geen geval krijg je de goederen vooraleer de betaling is ontvangen!

7- Payements

Quels sont les méthodes de payement?
Par préférence en paye par transfert bancaire.

Tu recevras les détails de payement par courriel avec la facture.

Cash est possible seulement quand on vient chercher le matériel.
Dans aucun cas tu reçois le matériel avant le payement a été reçu!